Sungurlu’nun Genel Tarih İçindeki Yeri

Sungurlu, Anadolu’nun birçok il ve ilçesi gibi ilkçağlardan beri çeşitli kültür ve medeniyetlerin izlerini taşır. Yörede ilk yerleşmeler Kalkolitik dönemde M. Ö. 3000 olmasına rağmen, uygarlığın gelişmesi daha sonraki yıllarda olmuştur. Anadolu’da yaşan yerli kavimlerden Hattiler, bu bölgeyi önemli bir yerleşim merkezi haline getirmişlerdir.

Continue reading